LOGO WARSZTATÓW


Aktualności

O nas

Pracownie

Stowarzyszenie

Galeria

Archiwum

KontaktRok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005ROK 2005

VI Spartakiada Integracyjna Osób Niepełnosprawnych "Bądźmy razem"

Spotkanie integracyjne z mieszkańcami Szarwarku z okazji Dnia Matki

"Kiermasz Wielkanocny"

"Korowód karnawałowy"

Uroczyste otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej

VI Spartakiada Integracyjna Osób Niepełnosprawnych "Bądźmy razem"

W dniu 1 czerwca 2005 roku w Jadownikach koło Brzeska odbyła się VI Spartakiada Integracyjna Osób Niepełnosprawnych ''Bądźmy razem'', zorganizowana przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Brzesku pod patronatem Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy ''Ostoja'' w Brzesku, Urzędu Miejskiego w Brzesku i Starostwa Powiatowego w Brzesku.

Wśród licznych drużyn, które wystąpiły w Spartakiadzie, udział wzięły Warsztaty Terapii Zajęciowej z Dąbrowy Tarnowskiej prowadzone przez Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń". Podkreślić należy, że Warsztaty Terapii Zajęciowej z Dąbrowy Tarnowskiej, które działają przez okres sześciu miesięcy osiągają już swoje pierwsze sukcesy.


W Spartakiadzie, WTZ w Dąbrowie Tarnowskiej zdobyły:

  • I miejsce w Turnieju Piłki Nożnej - kat. Mężczyźni,
  • I miejsce Sztafeta 4 x 50 m - kat. Kobiet,
  • II miejsce Sztafeta 4 x 50 m - kat. Mężczyzn,
  • III miejsce Tor przeszkód.

Warto zwrócić uwagę na atmosferę panującą wśród uczestników Spartakiady i zaangażowanie nie tylko w chęć zdobycia medali lecz także walkę fair play.

Do sukcesów sportowych uczestników WTZ przyczyniła się bardzo dobra współpraca ze środowiskiem sportowym Dąbrowy Tarnowskiej, a w szczególności z Panią Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grażyną Gawlik oraz Panią Prezes Klubu Sportowego "Dąbrovia" Wiesławą Łapą, dzięki którym osoby niepełnosprawne mają możliwość z bezpłatnego korzystania z obiektów sportowych.

 

Spotkanie integracyjne z mieszkańcami Szarwarku z okazji Dnia Matki

W dniu 25.05 2005 r. Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń", wspólnie z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej odbyli spotkanie integracyjne z mieszkańcami Szarwarku oraz rodzicami uczestników Warsztatów z okazji Dnia Matki.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą odprawianą przez Proboszcza ks. Janusza Halika i duszpasterza osób niepełnosprawnych w Dąbrowie Tarnowskiej ks. Jana Bartoszka.

Dziewczęca Służba Maryjna przygotowała występ artystyczny pod kierunkiem Siostry i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Szarwarku . Wszystkie matki otrzymały lizaki i kwiatka wykonanego przez dzieci szkolne. Oprawę Mszy Świętej przygotowali uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej .

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Senator RP Józef Sztorc, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej Maria Smolicha oraz Z-ca Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej Halina Sarat.

Po Mszy Świętej wszyscy na placu Plebani spędzali mile czas przy zabawie prowadzonej przez terapeutów i uczestników Warsztatów oraz poczęstunku przygotowanym przez uczestników . Senator i Burmistrz wręczyli wszystkim uczestnikom pamiątkowe zegarki.

 

"Kiermasz Wielkanocny"

Warsztaty Terapii Zajęciowej" prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowały "Kiermasz Wielkanocny" w holu głównym budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Uczestnicy warsztatów oferowali kartki świąteczne ręcznie malowane, stroiki wielkanocne, dodatki związane ze Świętami
i zbliżającą się wiosną wykonane przez uczestników Warsztatów.

Całkowity dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na integrację oraz rehabilitację uczestników warsztatów.

Przeprowadzony kiermasz spotkał się z wielkim zainteresowaniem pracowników oraz klientów urzędu, którzy bardzo chętnie kupowali prezentowane pamiątki świąteczne.

Powrót

 

"Korowód karnawałowy"

W dniu 24.01 po raz pierwszy w obiekcie Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej, w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej odbył się korowód karnawałowy, w którym uczestniczyli podopieczni Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" oraz zaprzyjaźnione ze Stowarzyszeniem klasy integracyjne Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Oprawa sal balowych oraz wspaniały wygląd każdego uczestnika balu stwarzał wyjątkową atmosferę i radość dla wszystkich uczestników. Gośćmi balu byli rodzice oraz mgr Stanisław Początek Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, którego bliskość spraw osób niepełnosprawnych jest powszechnie znana.

Prezes Stowarzyszenia pani Barbara Sobecka - Mikos zapraszała do podejmowania działań, które doprowadziłyby do spotkań rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz członków Stowarzyszenia w każdym dniu tygodnia. Obiekt otrzymany od Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej powinien tętnić życiem i być kuźnią różnych inicjatyw i działań na rzecz wszystkich, którzy potrzebują wsparcia, a szczególnie chorym i niepełnosprawnym.

Wspaniale prezentował się zespół muzyczny WTZ'tów. Rodzice z podziwem oglądali prace niepełnosprawnych, które zostały wykonane w tak krótkim czasie, bowiem warsztaty działają dopiero jeden miesiąc. Na szczególne słowa uznania w poprowadzeniu całej imprezy zasługuje pani Anna Chwalibińska, kierownik WTZ'tów oraz personel, który zadbał o czapki
i stroje karnawałowe oraz poczęstunek.

Powrót

 

Uroczyste otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej

W przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia w Dąbrowie Tarnowskiej uroczyście otwarto i poświęcono Warsztaty Terapii Zajęciowej. Mieszczą się one w odremontowanym staraniem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" budynku przy ul. Kościuszki 34. Budynek nieodpłatnie przekazała w użytkowanie na 30 lat Gmina Dąbrowa Tarnowska.

Od tego momentu już 35 osób znalazło miejsce gdzie pod okiem terapeutów i wychowawców mogą uczyć się, rozwijać swoje zainteresowania. Wśód nich są także także m.in. Marcin Bezak - Mistrz Olimpijski w narciarstwie klasycznym z Olimpiad Specjalnych oraz Janusz Minor- medalista w podnoszeniu ciężarów i gimnastyce.

Na uroczystość przybyli znakomici Goście. Symbolicznego otwarcia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej dokonali I Wicewojewoda Małopolski Ryszard Półtorak, Poseł RP Andrzej Skrzyński, V-ce Prezes PFRON Janusz Wesołowski, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek i Starosta Dąbrowski - Krzysztof Kaczmarski. Poświęcenia dokonał J.E. ks. Bp. Władysław Bobowski.

Na uroczystości zorganizowanej i przygotowanej przez wychowawców i wychowanków WTZ wszystkich serdecznie powitała Prezes Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" Barbara Sobecka - Mikos, Starosta Krzysztof Kaczmarski przypomniał przebieg starań o uruchomienie warsztatów. Wśród zaproszonych gości przybyli parlamentarzyści ziemi dąbrowskiej i tarnowskiej - Posłowie RP: Andrzej Skrzyński, Wiesław Woda, Aleksander Grad, Marian Curyło, Senator RP Józef Sztorc oraz Dyrektor Oddziału Małopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Tadeusz Mękarski.

Nie zabrakło również szczególnie wrażliwych na pomoc bliźnim, którzy oczekują wsparcia księży: ks. Prałata Józefa Poremby - Proboszcza dąbrowskiej Parafii i ks. Janusza Halika - Proboszca Parafii w Szarwarku. Wychowanków WTZ, którzy przygotowali przepiękny siew kolęd zaszczycili również samorządowcy z terenu dąbrowskiej Gminy i Powiatu.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do dzieła, jakim się stało zorganizowanie i przystosowanie, w tak krótkim czasie, do wymagań osób niepełnosprawnych, nowo otwartych WTZ'ów w imieniu podopiecznych szczerze i z całego serca dziękowała Prezes - Barbara Sobecka - Mikos. Szczególne podziękowania należą się, jak sama podkreśliła trzem Andrzejom - Andrzejowi Kicie , Andrzejowi Fidzie i Andrzejowi Buśko, którzy bezinteresownie wykonali wszelkie dokumentacje adaptacyjne budynku oraz ufundowali pamiątkowe tablice. Całość prac przystosowawczo remontowych wykonała Firma Zdzisława Janiszewskiego "Wibrobet", zaś nadzór inwestorski prowadził Jan Dorosz.

Wojciech Filemonowicz - Prezes Fundacji im. Andrzeja Urbańczyka przekazał trzy zestawy komputerowe na wyposażenie pracowni informatycznej. Na uruchomienie i wyposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej: PFRON przeznaczył 240.000 zł, Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej przeznaczyła 10.000 zł, Rada Powiatu Dąbrowskiego - 20.000 zł, zaś dzięki promocji w kraju i za granicą przez Pawła Srokę, Niezrzeszona Polonia w Chicago przeznaczyła 5.000 $ USA.

Wszystkie podziękowania najpiękniej brzmiały wplecione w słowa bożonarodzeniowej pastorałki śpiewanej z niezwykłą radością i zapałem przez tych których dotknął zły los, lecz teraz mogą próbować zmienić go i mieć uśmiech na twarzy, jaki królował w czasie składania sobie wzajem światecznych życzeń i łamiąc się Opłatkiem Wigilijnym.

Powrót


©WTZ Dąbrowa Tarnowska