LOGO WARSZTATÓW

ARCHIWUMRok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005ROK 2010

Wizyta duszpasterska na WTZ

Dziękujemy za pamięć i życzenia

Kolędnicy Misyjni w WTZ

Życzenia Świąteczne

Spotkanie Opłatkowe

Wizyta w Tarnowskim Teatrze

Zabawa mikołajkowa w Oleśnie

Mikołajki na WTZ

Bożonarodzeniowe Kiermasze Przedświąteczne WTZ

Zaproszenie na Bożonarodzeniowy Kiermasz Przedświąteczny

Zabawa Andrzejkowa

Nie bój się ratować życia innym!

92. Rocznica Odzyskania Przez Polskę Niepodległości

1 listopada - Dzień Wszystkich Świętych

X-lecie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń"

Zaproszenie na X-lecie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń"

Wycieczka edukacyjna do Muzeum Drogownictwa w Szczucinie

Delegacja z Belgii na WTZ

Spektakl kabaretowy "Awans"

Nasz wyjazd do Sanktuarium i muzeum w Odporyszowie

Spektakl teatralny "Próba"

Ścieżka przyrodniczo-leśna "Lasy Wierzchosławickie"

Nasza wycieczka po zdrowie i relaks

Inauguracja sezonu hipoterapii na WTZ

Gościliśmy na Festiwalu Muzyki, Śpiewu i Tańca

Majowy Festyn Integracyjny

Lekcja prehistorii w Muzeum Minerałów

Majowy Festyn Integracyjny

Nasze budki zamieszkują szpaki

Udział Warsztatów w I Powiatowym Pikniku Integracyjnym

Wizyta Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Województwa Małopolskiego na WTZ

Spaktakl kabaretowy, pt. "Rozmaitości" na WTZ

Obchody Dnia Ziemi na Warsztatach w Dąbrowie Tarnowskiej

Lekcja historii w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej

W hołdzie pamięci Ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem...

Wielkanocne życzenia

III Dąbrowska Wielkanoc

Podaruj nam 1% podatku

Kiermasz Wielkanocny

Dzień Kobiet

Dzień Chorego

Spektakl "Kopciuszek"

Obchody karnawału i Tłusty Czwartek na WTZ

Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka - prelekcja

SPEKTAKL "BIBLIJNE OPOWIEŚCI O KRÓLESTWIE"

WTZ na Małopolskim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Tuchowie

Dziękujemy za Życzenia

Wizyta duszpasterska na WTZ

    Tradycyjnie każdego roku po Bożym Narodzeniu i po Nowym Roku rozpoczyna się czas wizyt duszpasterskich w naszych domach, czyli tak zwanej kolędy.
    30 grudnia br. z radością oczekiwaliśmy wizyty kapłana ks. Zbigniewa Szewczyka, aby wspólnie modlić się o Boże Błogosławieństwo dla nas i naszych rodzin w Nowym Roku.
    Dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Pomocna Dłoń" było to wielkie przeżycie. Była to również okazja do wspólnego kolędowania, rozmowy oraz życzeń.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

Dziękujemy za pamięć i życzenia

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy o nas pamiętają i dali temu wyraz w formie przesłanych Życzeń Świątecznych i Noworocznych dla uczestników oraz pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej.

 • Warsztatom Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej,
 • Warsztatom Terapii Zajęciowej oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Integracja" w Połańcu,
 • Pracownikom i Podopiecznym DPS oraz ŚDS w Karwodrzy,
 • Pracownikom i Podopiecznym Warsztatów Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie,
 • Pracownikom i Podopiecznym Hospicjum i DPS Św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • Ośrodkowi Opiekuńczo-Rehabilitacyjnemu Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych,
 • Staroście Dąbrowskiemu - mgr Tadeuszowi Kwiatkowskiemu, Wicestaroscie Panu mgr Robertowi Panterze wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Dąbrowskiego - Barbarą Pobiegło,
 • Burmistrzowi Gminy Dąbrowa Tarnowska - mgr inż. Stanisławowi Początkowi wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej - Władysławowi Knutelskiemu,
 • Wójtowi Gminy Radgoszcz - mgr inż. Markowi Lupie wraz z pracownikami,
 • Wójtowi Gminy Mędrzechów- mgr inż. Krzysztofowi Korcowi wraz z Przewodniczącym Rady Gminy- Wiesławem Nogą,
 • Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej - Jadwidze Kusior,
 • Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej - mgr Józefowi Małkowi wraz z pracownikami,
 • Dyrektorowi GZKiM - mgr Zbigniewowi Kwiatkowskiemu,
 • Dyrektorowi Centrum Polonii w Brniu - gr Markowi Ciesielczykowi,
 • Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej - mgr inż. Janowi Kiljanowi,
 • Dyrektorowi Gimnazjum w Oleśnie - Pani mgr inż. Barbarze Wójcik
 • Dyrektorowi Dąbrowskiego Domu Kultury - mgr Pawłowi Chojnowskiemu wraz z pracownikami,
 • Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - mgr Bogusławie Molak,
 • Komendantowi Powiatowemu PSP - st. bryg. mgr inż. Adamowi Rzemińskiemu oraz Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - Ryszardowi Pikulowi
 • Właścicielowm Kompleksu Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnego "Marzenie" - Państwu Ustupskim - Każmik,
 • Właścicielowi Firmy Doradczo - Usługowej - Panu Andrzejowi Dziedzicowi,
 • Właścicielowi Firmy QVADRO - Panu Mariuszowi Toczek,
 • Panu Stanisławowi Nowakowi - Zakład Remontowo-Budowlany Dąbrowa Tarnowska
 • Panu Jerzemu Pasternakowi z Dąbrowy Tarnowskiej
 • Pani Beacie Partyńskiej wraz z rodziną,
 • Państwu Budzińskim ze Szczucina
Dziękujemy

Powrót

 

Kolędnicy Misyjni w WTZ

    "AMOLENGE MINGI A SO MINGI : Wiele dzieci na świecie bardzo cierpi" -hasło tegorocznego Kolędowania Misyjnego.

    27 grudnia br. grupa Kolędników Misyjnych z Parafii Dąbrowa Tarn. odwiedziła uczestników i pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej.
    Kolędnicy zbierali datki, które będą przekazane najbiedniejszym z Republiki Konga, Republiki Środkowoafrykańskiej, Kamerunu, Brazylii, Peru, Boliwii i Ugandy. Co roku za zebrane pieniądze budowane są szpitale, szkoły oraz ośrodki katechetyczne w Afryce i Amazonii.
    6 stycznia 2011 roku, będzie można zakupić kadzidełka. Dochód z zakupu będzie przeznaczony na cele misyjne.

Powrót

 

Życzenia Świąteczne

SZANOWNI PAŃSTWO

"Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie"
W adwentowej refleksji,
W skupieniu przy konfesjonale,
W ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę,
Do gorącego i otwartego serca,
Niech przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem,
Byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój.
Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia!

życzą
Kierownictwo i Pracownicy
Warsztatów Terapii Zajęciowej
oraz
Zarząd Stowarzyszenia
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń"
w Dąbrowie Tarnowskiej

Powrót

 

Spotkanie Opłatkowe

    21 grudnia br. w Auli Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się Tradycyjne Spotkanie Opłatkowe dla osób niepełnosprawnych Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń", ich rodzin oraz zaproszonych gości. Na Wigilijne Spotkanie przybyli przedstawiciele samorządu Powiatu Dąbrowskiego, Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski oraz Wicestarosta Dąbrowski Robert Pantera, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec,
Z-ca Dyrektora PCPR-u Maria Smolicha, Komendant Powiatowy PSP Adam Rzemiński, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Jadwiga Kusior, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Krzysztof Kaczmarski, ks. Proboszcz Parafii Dąbrowa Tarn. Stanisław Cyran oraz Zarząd i członkowie Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" na czele z Panią Prezes Barbarą Sobecką Mikos.

    Po przywitaniu przez Panią Prezes wszystkich przybyłych gości, głos zabrał Kierownik WTZ Ryszard Micek, który zaprosił do obejrzenia występu przygotowanego przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej zat.: "Dąbrowskie Kolędowanie". Organizatorzy zadbali również o poczęstunek, przygotowany przez Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy działające przy Stowarzyszeniu "Pomocna Dłoń". Po obejrzeniu przedstawienia ks. Prałat Stanisław Cyran poświęcił opłatki, którymi wszyscy się dzielili składając sobie życzenia świąteczne oraz noworoczne.

    Na zakończenie Spotkania Opłatkowego Podopiecznym Stowarzyszenia wiele radości oraz uśmiechu na twarzy sprawiły paczki świąteczne ufundowane przez Pana Roberta Kądzielawę oraz przekazane środki finansowe w wysokości 6000 zł dla rodzin potrzebujących wsparcia przez Niezrzeszonych Mieszkańców i Sympatyków Dąbrowy Tarnowskiej z Chicago, które przekazał red. Pan Paweł Sroka.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

Wizyta w Tarnowskim Teatrze

    14 grudnia 2010 roku uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Pomocna Dłoń" wraz z opiekunami wybrali się do Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie na szaloną komedię Jacka Chmielnika, zat.: "Romanca" w reżyserii Zbigniewa Kułagowskiego. "Romanca" to historia miłości młodego szlachcica Lorenzo do pięknej Bianki, która jednak miłuje Euzebio. Lorenzo obmyśla więc intrygę, która ma wepchnąć dziewczyną w jego ramiona. Gdy wszystko jest już niemal jasne, na scenie pojawia się trzecia postać, która wprowadza nie małe zamieszanie.
     Trójka aktorów - Monika Kufel, Dariusz Majchrzak i Marcel Wiercichowski wykonuje sceniczny majstersztyk, pokazując mimo młodego wieku, wielkie aktorskie umiejętności. Wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni i szczęśliwi z możliwości obejrzenia wspaniałego przedstawienia, które wywołało w nas tak wiele pozytywnych emocji. Występ tarnowskich artystów nagrodziliśmy gromkimi brawami.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

Zabawa mikołajkowa w Oleśnie

             Warsztaty Terapii Zajęciowej otrzymały zaproszenie od Pani Barbary Wójcik, Dyrektor Gimnazjum w Oleśnie na integracyjne mikołajki, które specjalnie dla uczestników WTZ przygotowali uczniowie oraz nauczyciele tamtejszego Gimnazjum.
    W dniu 8 grudnia br. nasi podopieczni wraz z opiekunami przybyli na zabawę mikołajkową do Olesna. Św. Mikołaj przywitał przybyłych gości i zaprosił wszystkich do wspólnej zabawy, poprzedzonej okolicznościowym występem uczniów gimnazjum, a także poczęstunkiem. Integracyjną zabawę poprowadził Pan Marcin Pasek - nauczyciel muzyki, a także Panie: Marta Szczebak, Elżbieta Byszewska i Małgorzata Szado Saładyga. Oczywiście nie zabrakło prezentów od Św. Mikołaja dla wszystkich uczestników zabawy, a także wspólnych śpiewów i tańców.

    Pani Dyrektor Gimnazjum przekazała gościom drzewko szczęście i album poezji swojego autorstwa. Wszyscy nasi podopieczni byli jak zwykle z wizyty w Gimnazjum w Oleśnie bardzo zadowoleni i szczęśliwi. Kierownik WTZ Ryszard Micek przekazał podziękowania na ręce pani Dyrektor nauczycielom i uczniom Gimnazjum za ciepłą atmosferę i okazaną życzliwość, a także upominki od WTZ - własnoręcznie wykonane prace przez uczestników pracowni plastycznej: obraz - akwarelę zat.: "Bukiet kwiatów" oraz Aniołka.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

Mikołajki na WTZ

     6 grudnia br. na Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" obchodziliśmy tradycyjne mikołajki. Na tę okoliczność Święty Mikołaj przygotował specjalne prezenty dla wszystkich podopiecznych WTZ.


    Miłą niespodziankę sprawiła nam też niezapowiedziana wizyta Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Pana mgr inż. Stanisława Początka wraz z Panią Haliną Sarat - Skarbnikiem Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń", którzy przekazali uczestnikom słodkie upominki. Nie obyło się bez niespodzianek dla naszych gości. Wszyscy uczestnicy zaśpiewali kolędę, zadedykowaną Św. Mikołajowi oraz przybyłym gościom, co sprawiło wszystkim obecnym wiele radości. Dziękujemy za pamięć.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

Bożonarodzeniowe Kiermasze Przedświąteczne WTZ

    W dniach 6-7 grudnia 2010 r. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Pomocna Dłoń" zorganizowały Bożonarodzeniowe Kiermasze Przedświąteczne. Pierwszy dzień kiermaszu odbył się w budynku Urzędu Gminy, natomiast drugi w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.
    10 grudnia w Miejskiej Przychodni w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Piłsudskiego 23, odbył się trzeci dzień Kiermaszu Przedświątecznego.
    W naszej ofercie znalazły się prace wykonane w ramach zajęć terapeutycznych w pracowniach technicznej i plastycznej WTZ: kartki świąteczne, stroiki, choinki, ozdoby z drewna, aniołki i mikołajki. Prace naszych podopiecznych cieszyły się dużym zainteresowaniem pracowników urzędów oraz petentów.
    Wszystkim, którzy zechcieli wesprzeć naszą działalność poprzez dokonanie zakupu ozdób świątecznych serdecznie dziękujemy. Środki ze sprzedaży przeznaczone zostaną na organizację wyjazdów do teatru oraz imprezy integracyjne.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

Zaproszenie na Bożonarodzeniowy Kiermasz Przedświąteczny

ZAPRASZAMY
NA BOŻONARODZENIOWY
KIERMASZ PRZEDŚWIĄTECZNY


    W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia serdecznie zapraszamy na KIERMASZ PRZEDSWIĄTECZNY, który odbędzie się 6 grudnia, w Urzędzie Miejskim Dąbrowa Tarnowska, ul. Rynek 34 oraz 7 grudnia w Urzędzie Starostwa Powiatowego, ul. B. Joselewicza 5 w godz. od 10:00 - 13:00.

Będzie można obejrzeć i zakupić ozdoby świąteczne, wykonane różnymi technikami przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. W ofercie znajduję się: kartki świąteczne, stroiki, choinki, ozdoby z drewna, aniołki i mikołajki.

Zobacz naszą ofertę

Powrót

 

Zabawa Andrzejkowa

    Andrzejki przypadają na noc z 29 na 30 listopada, w wigilię św. Andrzeja.
Według dawnych wierzeń ta noc miała moc magiczną, uchylającą wrota do nieznanej przyszłości. Tradycje andrzejkowe, zwane dawniej jędrzejówkami, sięgają czasów pogańskich. Wywodzą się z Niemiec lub Grecji, tego już nikt teraz nie potrafi ustalić. W Polsce pierwsze wzmianki o wróżbach andrzejkowych pochodzą z 1557 roku.
    25 listopada w nastrój andrzejkowy wprowadził naszych uczestników film zat.: "Nie zadzieraj z fryzjerem". Po obejrzeniu zabawnej komedii rozpoczęła się tradycyjna zabawa, którą rozpoczął Tomasz, przybliżając swoim koleżankom i kolegom tradycje andrzejkowe. Podczas zabawy tanecznej nie zabrakło wróżb i lania wosku, gdzie uczestnicy próbowali odczytywać znaczenie figur woskowych.Uczestnicy sami udekorowali salę kolorowymi balonami i własnoręcznie przygotowanymi łańcuchami z bibuły.
    Na twarzach uczestników do końca dnia gościł życzliwy uśmiech, a po wyczerpujących tańcach nastąpiła pora na degustację potraw przygotowanych przez pracownię gospodarstwa domowego. Spotkanie andrzejkowe było okazją do integracji oraz dobrej zabawy edukacyjnej.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

Nie bój się ratować życia innym!

    17 listopada br. podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej byli uczestnikami prelekcji "Jak postępować w nagłych wypadkach".
    Prelekcję połączoną z pokazem przeprowadził Ratownik KPP Pan Andrzej Dziedzic.

    Tematyka obejmowała zagadnienia związane z powiadomieniem służb ratunkowych i przypomnieniem numerów alarmowych, postępowaniem z poszkodowanym w sytaucji opażenia, złamania, ran przeciętych i otwartych, a także praktyczne użycie sprzetu gaśniczego (gaśnic proszkowych i śniegowych).
    Tematyka prelekcji bardzo interesowała naszych podopiecznych, zwłaszcza, że niektórzy mogli popisać sie wiedzą zdobytą wcześniej.
    Na zakończenie wszyscy otrzymali odblaski dla rowerzysty i pieszego, instrukcje postępowania w nagłych wypadkach oraz maskotki promujące bezpieczeństwo.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

92. Rocznica Odzyskania Przez Polskę Niepodległości

    11 listopada 1918 roku podpisano akt kapitulacji Niemiec kończący I wojnę światową, co oznaczało odzyskanie przez Polskę niepodległości po 125 latach zaborów. Dzień ten jest szczególny w dziejach naszego narodu, bowiem stał się oficjalnym początkiem odrodzonej i suwerennej Polski, a jego rocznica najważniejszym polskim świętem narodowym, kiedy to Polacy spełniają swój patriotyczny i obywatelski obowiązek poprzez uczestniczenie we mszy świętej i uroczystościach patriotycznych, złożenie wiązanek pod pomnikami upamiętniającymi walkę o wolność oraz wystawach dotyczących tego historycznego wydarzenia.
    Pamiętając o 92. Rocznicy Odzyskania Przez Polskę Niepodległości uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" udali się wraz z opiekunami pod Pomnik Ku Czci Poległych Synów Miasta Dąbrowy w Latach Wojny 1914-1918 i 1920 roku, aby uczcić pamięć tych, którzy walczyli o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

1 listopada - Dzień Wszystkich Świętych


W dniu Zaduszek,
w czas jesieni
odwiedzamy bliskich groby,
zapalamy zasmuceni
małe lampki - znak żałoby.

Światła cmentarz rozjaśniły,
że aż łuna bije w dali,
lecz i takie są mogiły,
gdzie nikt lampki nie zapali.

(Władysław Broniewski)    Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki to czas refleksji nad przemijaniem, nad przeszłością i teraźniejszością. Oddajemy wtedy cześć tym, których nie ma już wśród nas.
    Uczestnicy Warsztatów, pamiętając o zmarłych, zapalili znicze na cmentarzu parafialnym i wojskowym, pod pomnikami zmarłych rodziców oraz żołnierzy poległych w czasie I i II wojny światowej. Był to dla wszystkich czas refleksji i modlitwy, a dla niektórych również wspomnieniem bliskich i kochanych osób.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

X-lecie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń"

    23 października br. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" obchodziło Jubileusz 10-lecia działalności.
    Z tej okazji odbyły się uroczyste rocznicowe obchody, które rozpoczęły się w kościele p.w. N.M.P. Szkaplerznej, w której brali udział członkowie Zarządu Stowarzyszenia, licznie przybyli przedstawiciele władz Samorządowych Powiatu i Gminy Dąbrowa Tarnowska, pracownicy i uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Ośrodka Rewalidacyjnego w Szarwarku wraz ze swymi rodzinami, osoby niepełnosprawne oraz członkowie Stowarzyszenia.
    Mszę Świętą celebrował ks. Prałat Józef Poremba. Oficjalne uroczystości odbyły się na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Przybyłych gości powitała Prezes Stowarzyszenia Pani Barbara Sobecka - Mikos, a następnie w swym wystąpieniu przybliżyła dokonania 10-letniej pracy Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" wręczył osobom zasłużonym okolicznościowe podziękowanie m. in. Staroście Dąbrowskiemu Wiesławowi Krajewskiemu, Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej Stanisławowi Początkowi, Wiceprezes Stowarzyszenia Stanisławie Jastrząb, byłemu Staroście Krzysztofowi Kaczmarskiemu oraz byłemu Posłowi Robertowi Panterze.
    Po części oficjalnej Kapela Ludowa Warsztatów Terapii Zajęciowej "Dąbrówka" dedykowała wszystkim obecnym swój koncert, na który złożyły się piosenki i przyśpiewki ludowe z regionu Powiśla Dąbrowskiego. Koncert naszej Kapeli spotkał się z dużym aplauzem zgromadzonej publiczności.
    Na zakończenie występu Kierownik Warsztatów Ryszard Micek wspólnie z przedstawicielami zespołu przekazał na ręce Zarządu Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" kosz kwiatów wraz z życzeniami od całej społeczności Warsztatów; kolejnych jubileuszy oraz wielu inicjatyw na rzecz niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym.
    Uroczystościom towarzyszyła także wystawa prac uczestników Warsztatów oraz fotograficzna kronika bieżącej działalności naszej placówki.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

Zaproszenie na X-lecie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń"

Powrót

 

Wycieczka edukacyjna do Muzeum Drogownictwa w Szczucinie

    12 października br. uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Pomocna Dłoń" wraz z opiekunami, wybrali się na wycieczkę edukacyjną do Muzeum Drogownictwa w Szczucinie.
    Muzeum powstało w 1982 r. najpierw jako Izba Pamięci, która w miarę gromadzenia nowych i coraz ciekawszych eksponatów rozwijało się. Jego działalność i dobra opinia spowodowała, że zostało wpisane w 1992 r. do rejestru zabytków.
    Duży podziw wśród zwiedzających wzbudziła bogata ekspozycja w izbie regionalnej. Uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób powstają drogi, mosty oraz jak działają przyrządy do pomiaru dróg. Również mieli okazję zobaczyć służbowe mundury pracowników drogownictwa, fotografie, dokumenty, świadectwa, a także medale i odznaczenia. Na zewnątrz budynku w czasie spaceru uczestnicy mieli okazję zobaczyć zlokalizowany na niewielkim wzniesieniu wzdłuż ok. 1 km alejki, Skansen Maszyn Drogowych. Mogli oglądać oraz dotknąć różnego rodzaju unikalne maszyny oraz urządzenia pomocne w utwardzaniu i budowie dróg.
    Dziękujemy za tę wędrówkę śladami przeszłości.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

Delegacja z Belgii na WTZ

    4 października br. gościliśmy w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Pomocna Dłoń" delegację samorządu Wschodniej Flandrii z Prowincji Belgii.
    W składzie delegacji uczestniczyli: Pani Gerda Huygebart - konsultant odpowiedzialna za zatrudnienie osób niepełnosprawnych i mających problemy socjalne z zatrudnieniem na otwartym rynku pracy, Pan Geert De Bou - koordynator projektu "Flandria Wschodnia-Kraków Małopolska" oraz Pani Barbara Sobecka-Mikos - Prezes Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" .
    Celem wizyty na WTZ było nawiązanie współpracy samorządowców z Belgii ze Stowarzyszeniem "Pomocna Dłoń" w ramach projektu, jak również zapoznanie się z pracą jednostek podległych Stowarzyszeniu.
    Na gościach duże wrażenie zrobił program artystyczny w wykonaniu kapeli "Dąbrówka" - przygotowany przez uczestników pracowni muzycznej Warsztatów Terapii Zajęciowej, a także działalność poszczególnych pracowni, których prezentacji dokonał Kierownik Warsztatów Pan Ryszard Micek.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

Spektakl kabaretowy "Awans"

    17 września na Warsztatach Terapii Zajęciowej gościliśmy kolejny raz aktorów scen krakowskich, tym razem ze spektaklem zatytułowanym "Awans".
    Spektakl przedstawiał losy Wacława Cieniasa - życiowego pechowca, zniechęconego swoim dotychczasowym życiem będącym pasmem klęsk i niepowodzeń . Za namową swojego kolegi z ławy szkolnej postanawia odmienić swój los kandydując do ... parlamentu. Do czego zdolny jest człowiek , jakie fortele jest skłonny użyć by podnieść swój stan społeczny ? Na te pytania w humorystyczny i prześmiewczy sposób odpowiada kabaret "Awans". Los głównego bohatera nie tylko wzbudza salwy śmiechu ale skłania publiczność do refleksji czy czasem nie padamy ofiarą manipulacji w codziennym życiu ? Widownia nie tylko na bieżąco śledzi poczynania Wacława Cieniasa ale również aktywnie włącza się w jego kampanię wyborczą pomagając mu zdobyć upragniony cel.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

Nasz wyjazd do Sanktuarium i muzeum w Odporyszowie

    3 września br. społeczność Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej wyjechała wraz ze swoimi opiekunami do Odporyszowskiego Sanktuarium.
    Historia Sanktuarium jest bardzo długa, swymi korzeniami sięga roku 1570. Wtedy to właśnie pojawia się w ówczesnym kościele parafialnym p.w. Św. Małgorzaty obraz Odporyszowskiej Pani trzymającej Dzieciątko Jezus na ręku. Barokowy kościół w którym mieści się obraz wybudowano z końcem XVII w., w miejscu na którym miało objawienie Matki Boskiej w 1572r. Na dębowym krzyżu pokazała się Maryja w podobiźnie Odporyszowskiego Obrazu- fragment krzyża znajduje się do dziś z tyłu wielkiego ołtarza.
    Ksiądz Damian opowiedział nam ciekawą historię nie tylko kościoła, ale również Muzeum Jana Wnęka - pioniera polskiego lotnictwa, rzeźbiarza ludowego, który od dzieciństwa zdradzał zamiłowanie do rzeźbiarstwa w drewnie i kamieniu.
    Dzięki zainteresowaniu ówczesnego ks. Proboszcza w Odporyszowie Wnęk wykonał ponad 300 rzeźb. Drugą pasją Jana Wnęka było latanie. W 1866r. Jan Wnęk skonstruował pierwowzór lotni. Podczas odpustu w czerwcu 1866r. Wnęk skoczył na swoich skrzydłach z 45 metrowej wieży kościelnej i wykonał lot ok. 2 kilometrów. Ks. Damian pokazał nam również Pomnik Jana Wnęka oraz miejsce kapliczek, w których znajdują się jego słynne rzeźby, a także przybliżył historię miejsca gdzie wytrysnęło cudowne źródełko.
    Nasz wyjazd sprawił nam dużo przyjemności, oprócz wielu ciekawych wiadomości, wspólnej modlitwy w Sanktuarium, zwiedziliśmy ciekawe miejsca a także zakupiliśmy interesujące pamiątki.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

Spektakl teatralny "Próba"

    23 sierpnia br. gościliśmy na Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Pomocna Dłoń" aktorów scen krakowskich Mariana Bodzionego i Macieja Ferlaka ze spektaklem zat. "Próba".
    Spektakl był przedstawieniem dla widza w każdym wieku. Zazwyczaj idąc do teatru oczekujemy gotowego widowiska, rzadko zastanawiamy się nad procesem jego powstawania. W "Próbie" mogliśmy zobaczyć teatr od "kuchni" poczynając od wyboru tekstu, poprzez jego analizę, pomysły na scenografię, omawianie poszczególnych scen i sytuacji do uzyskania ostatecznego efektu.
    W spektaklu wykorzystane zostały teksty B. Schaeffera "Scenariusz dla trzech aktorów" i E. Redlińskiego "Konopielka".
    Scenariusz obejmował również propozycję uczestnictwa w tworzeniu spektaklu dla osób spośród widzów a kontrolowana improwizacja aktorska była dostosowana do oczekiwań i możliwości percepcyjnych uczestników naszej placówki.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

Ścieżka przyrodniczo-leśna "Lasy Wierzchosławickie"

    5 sierpnia br. społeczność Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Pomocna Dłoń" wyjechała na wycieczkę do Wierzchosławic w celach rekreacyjno-edukacyjnych.
    W 2004 r. w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie społeczeństwa przyrodą i gospodarką leśną, a także uczniów i nauczycieli, Nadleśnictwo Lasy Państwowe w Dąbrowie Tarnowskiej wybudowało ścieżkę przyrodniczo-leśną.
    Początek liczącej 3 kilometry trasy tworzy duży plac, na którym oprócz stojaków z tablicami o treści edukacyjnej, umieszczono wiatę oraz miejsce na ognisko. Z placu, kierując się zgodnie z umieszczonymi na trasie ścieżki tabliczkami kierunkowymi, specjalnie przygotowanymi drogami, mostkami, kładkami przemierzyliśmy lasy porośnięte olszyną, dębami, brzozą i sosną, podziwialiśmy przyrodę, liczne stawy karpiowe, strumienie, tablice prezentujące zwierzęta związane ze środowiskiem wodnym i leśnym, przy których można się także zatrzymać i odpocząć. Oddychaliśmy świeżym leśnym powietrzem nasyconym zapachem żywicy i traw. Szukaliśmy najciekawszych leśnych widoków a także ... grzybów.
    Po przejściu trasy wszyscy ochoczo przystąpili do posiłku z grilla, który sprawił wszystkim dużą przyjemność.
    Leśna cisza, przerywana jedynie śpiewem ptaków, piękno otaczającej przyrody i okolic Wierzchosławic sprawiły nam wiele wakacyjnego relaksu oraz dostarczyły wielu niepowtarzalnych wrażeń.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

Nasza wycieczka po zdrowie i relaks

    24 czerwca 2010 r. uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Pomocna Dłoń" na czele z Ryszardem Mickiem-Kierownikiem WTZ i swoimi opiekunami w przeddzień wakacji wybrali się na kolejną wycieczkę rekreacyjno-krajoznawczą na południe Polski oraz Słowację.
    Zwiedzanie połączone z modlitwą rozpoczęło się w Sanktuarium w Pasierbcu. Podziwialiśmy wystrój Kościoła oraz wzniesioną na Pasierbskim Wzgórzu Drogę Krzyżową budowaną 16 lat oraz rozległe widoki szczytów Beskidu Wysokiego. Po przyjeździe na Słowację zwiedzaliśmy Orawski Park Etnograficzny-skansen tworzony od 1937 r. a otwarty w 1955 r. w Żubrzycy Górnej prezentujący dzieje, architekturę, kulturę materialną, społeczną i duchową regionu Górnej Orawy. Dużym zainteresowaniem naszych podopiecznych cieszył się młyn wodny nad potokiem, tartak, stara dzwonnica, oraz stare zabudowania gospodarcze, w których można spotkać mieszkańców- gęsi, króliki, owce. W skansenie prezentują też swoją sztukę rzemieślnicy ludowi, którzy sprzedają swoje wyroby. Kolejnym miejscem naszego pobytu było kąpielisko termalne Meander Park położony na terenie Orawy w Tatrach Zachodnich. Woda geotermalna, którą napełnione są baseny jest wysoko zmineralizowana sodowo-wapienno-magnezowo-siarkowa z dużą zawartością żelaza. Baseny zawierają wiele różnych atrakcji- sztuczne fale wodne, jacuzzi, gejzer, strumienie masujące a także grzyb wodny. Woda w tym nowoczesnym kąpielisku wypływa z głębokości ok. 160 m i zaliczana jest do wód mających dobry wpływ na organizm, działa relaksacyjnie i pomaga w zakresie leczenia bólu. Ogólne właściwości biologiczne wody geotermalnej wykorzystuje się w leczeniu chorób układu nerwowego, nerek, układu moczowego i chorób reumatycznych.
    Pobyt na kąpielisku w Orawicy zapewnił wszystkim naszym podopiecznym bardzo dużo relaksu ale również wiele walorów zdrowotnych.
    W drodze powrotnej do Dąbrowy Tarnowskiej odwiedziliśmy Kościół p.w.Wniebowzięcia NPM w Ludźmierzu, który jest najstarszy na Podhalu, w którym mieści się ołtarz rokokowy z figurą Matki Bożej Ludźmierskiej nazywaną Gaździną i Królową Podhala. Do kościoła przylega cudowny Ogród Różańcowy, który przypomina o pobycie na Podhalu i w Sanktuarium Ludźmierskim w 1997 r. Papieża Jana Pawła II. W centrum ogrodu umieszczona jest naturalnej wielkości rzeźba przedstawiająca klęczącego papieża.
    Pobyt w Ludźmierzu był również okazją do dokonania zakupów pamiątek dla bliskich.
    Wycieczka na Podhale i Słowację wywarła duże wrażenie na naszych podopiecznych, różnorodność tematyczna, uroki krajobrazów, walory zdrowotne basenów termalnych i atmosfera z pewnością pozostaną na długo w pamięci wszystkich uczestników wyjazdu. Może sprawi wrażenie na wszystkich, którzy odwiedzą naszą stronę.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

Inauguracja sezonu hipoterapii na WTZ

    14 czerwca br. uczestnicy wraz z kadrą Warsztatów Terapii Zajęciowej na czele z Kierownikiem gościli w Narożnikach koło Radgoszczy w Ośrodku Jazdy Konnej "Bandos Ranch".
    Hipoterapia jest formą rehabilitacji jako metoda psychoruchowego oddziaływania na pacjenta. Jej uniwersalność polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, psychicznym i społecznym. Oddziaływanie jej prowadzi między innymi do normalizacji napięcia nerwowego, doskonalenia równowagi, poczucia rytmu, orientacji w przestrzeni, zmniejszenia zaburzeń emocjonalnych. Po raz pierwszy w tym roku rozpoczęliśmy sezon hipoterapii tak późno ze względów na trudne warunki atmosferyczne i powodzie. 35 osobowa grupa uczestników naszych warsztatów miała okazję także zapoznać się ze stadniną, zmianami jakie zaszły od naszego ostatniego pobytu od jesieni ubiegłego roku, nowym obiektem dla koni-stajnią, nowymi mieszkańcami - źrebakami, osiołkiem. Pracownia Gospodarstwa Domowego tradycyjnie przygotowała dla wszystkich kiełbaski z grilla. Mieliśmy okazję znaleźć truskawki, które dziko rosną w pobliżu obiektów stadniny.
    Marcin - uczestnik Pracowni Muzycznej zadbał o oprawę muzyczną naszego pobytu ze śpiewem i grą na akordeonie. Nowi adepci "jazdy konnej" -hipoterapii otrzymali od kierownika WTZ Ryszarda Micka oraz współwłaścicielki Ośrodka Jazdy Konnej Pani Anny Kuciemba specjalne dyplomy a wszyscy uczestnicy otrzymali nowe foldery reklamowe Ośrodka.
    Na zakończenie naszego pierwszego pobytu w Narożnikach na zajęciach hipoterapii zrobiliśmy wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

Gościliśmy na Festiwalu Muzyki, Śpiewu i Tańca

    8 czerwca br. gościliśmy na Festiwalu Muzyki, Śpiewu i Tańca na zaproszenie Kierownictwa WTZ z ul. Hodowlanej w Tarnowie.
    W sali tanecznej Ochotniczego Hufca Pracy Kierownik WTZ Pan Tomasz Wardzała otworzył imprezę integracyjną w której wzięli udział uczestnicy i podopieczni warsztatów terapii zajęciowej i domów pomocy społecznej między innymi z Karwodrzy, Żuchowej, Tarnowa i Lisiej Góry.
    Warsztaty Terapii Zajęciowej z Dąbrowy Tarnowskiej reprezentował zespół wokalno-instumentalny w składzie: Marcin, Mateusz, Darek oraz opiekun zespołu Pan Leszek Krzemiński. Kierownik WTZ Pan Ryszard Micek przedstawił licznie zebranej publiczności (ok. 150 osób) skład i historię zespołu. Koncert muzyków z naszego Warsztatu przerodził się w zabawę ze śpiewem i tańcem wszystkich obecnych gości oraz gospodarzy Festiwalu.
    Gorące przyjęcie i aplauz uczestników imprezy sprawiło naszym podopiecznym - muzykom WTZ dużo radości i satysfakcji.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

Majowy Festyn Integracyjny

      30 maja br. na obiektach Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się Majowy Festyn Integracyjny Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" pod patronatem, obecnych także na festynie, Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego, Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisława Początka i Wójta Gminy Olesno Witolda Morawca.
      Otwarcia Festynu dokonała Prezes Stowarzyszenia Pani Barbara Sobecka-Mikos. Imprezę oprócz osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów zaszczycili także ks. Proboszcz Stanisław Cyran, Dyrektor PCPR Agnieszka Anioł-Głuszek i z-ca Maria Smolicha, Wicestarosta Tadeusz Kwiatkowski, z-ca Burmistrza Marek Minorczyk, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Sarat, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej Ryszard Micek, dyrektorzy Ośrodków Rewalidacyjnych w Kupieninie Barbara Berger i ORW w Szarwarku Jan Kądzielowa, władze Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" oraz wielu mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej i Powiatu.
      Na gości festynu czekało wiele atrakcji i niespodzianek. Aktorzy scen krakowskich bawili licznie zgromadzoną publiczność, szczególnie najmłodszych. Warsztaty Terapii Zajęciowej przygotowały, oprócz występu zespołu wokalno-muzycznego, stoisko z wystawą prac wykonanych przez uczestników WTZ a także degustację "chłopskiego jadła" oraz grill, rodzice dzieci niepełnosprawnych przygotowali stoisko z wypiekami ciasta domowego. Publiczność mogła zobaczyć również występ Kasi i Eweliny, wychowanków Ośrodka Rewalidacyjnego w Szarwarku. Dużym zainteresowaniem uczestników Festynu cieszyła się Loteria Fantowa przygotowana przez członków Zarządu Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń". Aplauz publiczności zyskały popisy artystyczne uczniów współpracującego z WTZ Gimnazjum Kard. S. Wyszyńskiego z Olesna oraz uczniów Gimnazjum Nr 2 z Dąbrowy Tarnowskiej a także występ wokalistek Małgorzaty Cygan i Rozalii Leżoń z Dąbrowskiego Domu Kultury.
      W trakcie aukcji zostały zlicytowane fanty przekazane przez Starostę Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego, Warsztaty Terapii Zajęciowej (prace uczestników), Radnych Powiatu Dąbrowskiego oraz Pani Barbary Wójcik. Na Festynie atrakcją, zwłaszcza dla dzieci, były samochody strażaków i policjantów.
      Majowy Festyn Integracyjny zakończył "Krąg Integracyjny" dzieci, młodzieży, dosrosłych, organizatorów i gości festynu.
      Dochód z Festynu Integracyjnego w kwocie 7390 zł w całości zostanie przekazany na koszty adaptacji i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Oleśnicy na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

Lekcja prehistorii w Muzeum Minerałów

Zgodnie z maksymą Cycerona "Historia magistra vitae est" 25 maja uczestnicy WTZ wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę edukacyjną do Muzeum Minerałów - Galeria Poloński. Właściciel przepięknej kolekcji agatów i skamieniałych drzew na swojej stronie internetowej napisał: "Każde moje odkrywanie Świata mówi mi, że tyle odkryję ile będzie mądrości we mnie. Im człowiek więcej zrozumie Drzewo Poznania, tym świat jego będzie barwniejszy. Patrząc na skrzemieniałe drewno i agaty chce mi się żyć". Podczas zwiedzania Muzeum Pan Poloński odkrył przed nami odrobinę prawdy o świecie, który poznał właśnie poprzez badanie skarbów ziemi. Wprowadził nas w rzeczywistość malowaną ręką natury i zamkniętą w minerałach. Kamienie te nazywane są "Kamieniami Miłości", bo można je ... pokochać. Pan Krzysztof Poloński wspominał, że już jako mały chłopiec zawsze wracał do domu z kieszeniami pełnymi kamieni, które niejednokrotnie razem ze spodniami wędrowały do pralki i tam postukiwały w starej "Frani". Mały Krzysiu nawet nie przypuszczał, jak wielką staną się dla niego pasją w przyszłości. Mówi o nich, że w każdym dostrzec można rysunek, malowidła, których nie powstydziłby się najgenialniejszy artysta. Mogliśmy dotknąć kamieni, w których zaklęte są pradzieje ziemi, zobaczyć jedyną na świecie agatowa kolekcję tematyczną, stanąć obok największego czarnego dębu w Polsce oraz ożywić przy pomocy wyobraźni niezwykłe obrazy zaklęte w minerałach. Dziękujemy za tę wędrówkę śladami przeszłości.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

MAJOWY FESTYN INTEGRACYJNYZARZĄD STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
"POMOCNA DŁOŃ" w Dąbrowie Tarnowskiej

zaprasza na

MAJOWY FESTYN INTEGRACYJNYPOD HONOROWYM PATRONATEM: Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego, Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisława Początka oraz Wójta Gminy Olesno Witolda Morawca

który odbędzie się dnia 30 maja 2010 roku o godz 15:00 na terenie Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Sportowa
PROGRAM SPOTKANIA:

- Otwarcie i powitanie przybyłych gości
- Wspólna zabawa na wolnym powietrzu:

 • program artystyczny w wykonaniu artystów z Krakowa, uczestników WTZ z Dąbrowy Tarnowskiej i uczniów Gimnazjum im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie
 • loteria fantowa
 • możliwość zakupu swojskiego jadła i domowych wypieków
 • pokazy sprawności policjantów
 • pokazy strażaków
 • dogoterapia
 • hipoterapia

oraz liczne niespodzianki i atrakcje!

Powrót

 

Nasze budki zamieszkują szpaki

W budkach lęgowych, wykonanych przez uczestników Pracowni Techniczno-Ogrodniczej WTZ, które umieściliśmy na drzewach w Parku Miejskim oraz w okolicy budynku Warsztatów, zadomowiły się szpaki. Jeszcze 100 lat temu szpak był typowym ptakiem gniazdującm w lasach i zadrzewieniach poza osiedlami ludzkimi. Gdy gatunek ten "odkrył" nowe środowisko (miasta), gdzie znalazł mnóstwo dogodnych miejsc do gniazdowania,jego liczebność gwałtownie wzrosła. Stał się jednym z najliczniejszych ptaków naszego kraju. Wielotysięczne stada tych ptaków obserwować można na łąkach, zwłaszcza po zakończeniu lęgów.Nasi podopieczni od kilku dni z uwagą obserwują te ruchliwe ptaki, które podobno doskanale wiedzą, kiedy ludzie na nie patrzą.Starają się wtedy trzymać z dala od swojej nadrzewnej kryjówki. Jeśli jednak człowiek pozostaje w tym samym miejscu, lecz nie spogląda na nie, szybciej powracają do budki. Są wiele lepszymi obserwatorami i wykazują o wiele lepszą wrażliwość na wskazówki malujące się na ludzkiej twarzy, niż moglibyśmy sobie to wyobrazić. Zaobserowaliśmy reakcje na bardzo niewielkie różnice w ludzkim spojrzeniu, mimo że podczas eksperymentu nie zmieniały się o wiele istotniejsze i rzucające się w oczy czynniki, takie jak bliskość człowieka czy ruch jego ciała. Podpatrzyliśmy także z czego szpaki budują gniazda i jak sprytnie wyszukują i przenoszą do budki materiał budulcowy. Szpaki nie są lubiane przez ludzi, ze względu na ich upodobania do owoców. Mogą wyrządzić poważne szkody, ale nie możemy zapominać, że w okresie karmienia piskląt szpaki spożywają ogromne ilości owadów, w tym szkodników, takich jak stonki czy chrabąszcze, które w niektórych okolicach są prawdziwą plagą niszczącą drzewa. Szpak podobno chętnie śpiewa swoim małym pisklętom. Młode uczą się wysłuchiwać śpiewu matki, aby rozpoznać swój gatunek wśród innych ptaków śpiewających. Szpaki, w zależności od sytuacji, potrafią śpiewać w różny sposób, a także naśladować śpiewy innych ptaków.Postaramy się sprawdzić te informacje podczas dalszych naszych obserwacji.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

Udział Warsztatów w I Powiatowym Pikniku Integracyjnym

13 maja br. na zaproszenie Starostwa Powiatowego oraz PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej wzięliśmy udział w I Powiatowym Pikniku Integracyjnym zorganizowanym przed siedzibą Centrum Polonii w Brniu. Piknik Integracyjny dla osób niepełnosprawnych zgromadził, oprócz podopiecznych z Warsztatów Terapii Zajęciowej, także dzieci i młodzież z Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych w Kupieninie i Szarwarku. W Pikniku uczestniczyli również instruktorzy, terapeuci, rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz przedstawiciele władz samorządowych Gmin i Powiatu Dąbrowa Tarnowska oraz stowarzyszeń "Przyjazny Świat" z Kupienina i "Pomocna Dłoń" z Dabrowy Tarnowskiej. Wszystkie placówki zaprezentowały okolicznościowe programy artystyczne. Kierownik Warsztatów, Ryszard Micek, w swoim wystąpieniu przedstawił przybyłym gościom zasady funkcjonowania naszego ośrodka oraz jego główne cele i zadania. Warsztatowa kapela ludowa "Dąbrówka" zagrała i zaśpiewała regionalne utwory z terenu Powiśla Dąbrowskiego i swym występem wprowadziła zebranych w doskonały nastrój. Następnie uczestnicy WTZ wręczyli zgromadzonej publiczności rękodzieła wykonane przez siebie w ramach zajęć terapeutycznych. Impreza stała się okazją do wręczenia przez starostę Wiesława Krajewskiego i dyrektora PCPR Agnieszkę Anioł-Głuszek podziękowań wszystkim tym, którzy z pasją i oddaniem pracują na rzecz osób niepełnosprawnych. W trakcie spotkania odbyły się zabawy z wodzirejem, przejażdżki na koniach, dogoterapia, a na pokrzepienie ciała przygotowano poczęstunek z grilla. Było też coś dla ducha. Pani Ewa Dudek, niewidoma artystka z naszego regionu, swoim głosem zaczarowała publiczność i wprowadziła ją w muzyczny świat. Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania tego spotkania, które stało się okazją nie tylko do zabawy, ale też do integracji osób niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu Powiatu Dąbrowskiego.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

Wizyta Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Województwa Małopolskiego na WTZ

Dnia 30 kwietnia 2010 r. dąbrowskie Warsztaty gościły członków Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Województwa Małopolskiego, którzy przyjechali na zaproszenie burmistrza Stanisława Początka, aby zapoznać się z działaniami samorządu gminy Dąbrowa Tarnowska oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w obszarze pomocy społecznej. Komisja dokonała wizytacji Warsztatów Terapii Zajęciowej, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szarwarku oraz DPS i Hospicjum im. Św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej. Warsztaty Terapii Zajęciowej wraz z Radnymi Sejmiku odwiedzili także: burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej - Stanisław Początek, dyrektor MGOPS - Włodzimierz Słomczyński, dyrektor PCPR - Agnieszka Anioł-Głuszek oraz prezes Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" - Barbara Sobecka-Mikos. Kierownik WTZ - Ryszard Micek - zapoznał przybyłych gości z organizacją i funkcjonowaniem placówki oraz przedstawił osiągnięcia i efekty prowadzonej terapii. Radni Sejmiku z uznaniem odnieśli się do działalności naszego ośrodka, podkreślili rolę i znaczenie Warsztatów w rehabilitacji osób o obniżonej sprawności intelektualnej i ruchowej oraz pogratulowali dotychczasowych sukcesów w tej ważnej i odpowiedzialnej pracy. Duże wrażenie na przewodniczacej Komisji, Pani Elżbiecie Ziębie, zrobił estetyczny wygląd placówki WTZ oraz jej otoczenie, co podkreśliła w swoim wystąpieniu. Kierownik Ryszard Micek poinformował, że prace wokół obiektu w 2009 r. wykonali uczestnicy Warsztatów w ramach zajęć terapeutycznych, tj. zasadzenie krzewów i drzew, kwiatów oraz traw, natomiast prace budowlane, tj. docieplenie oraz elewację, wykonała Firma Remontowo-Budowlana Stanisława Nowaka z Dabrowy Tarnowskiej za niewielki procent rzeczywistych kosztów tych robót. Na zakończenie kierownik przekazał wszystkim osobom wizytującym placówkę folder informacyjny WTZ.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

Spaktakl kabaretowy, pt. "Rozmaitości" na WTZ

23 kwietnia Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej zaszczycili swoją obecnością aktorzy scen krakowskich, którzy zaprezentowali spektakl na podstawie znanych i lubianych przez wszystkich wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Ciekawie i dowcipinie zilustrowane teksty, z dużą ilością kostiumów i rekwizytów, spotkały się z bardzo żywym odbiorem warsztatowej publiczności. Zdecydowanie dobrym pomysłem był zabieg włączenia widzów do akcji scenicznej. Cały spektakl został przemyślany tak, aby zaangażować publiczność w jego tworzenie, w ten sposób niemalże znikła bariera pomiędzy wykonawcami a widzami. Uczestnicy WTZ stali się współtwórcami całego widowiska.Przedstawienie kabaretowe, pełniące rolę terapeutyczną, silnie działające na emocje, stało się dla podopiecznych Warsztatów znakomita formą nauki poprzez kontakt z klasyką literatury polskiej.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

Obchody Dnia Ziemi na Warsztatach w Dąbrowie Tarnowskiej

Światowy Dzień Ziemi to nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. W obchody włączyli się uczestnicy oraz opiekunowie WTZ w Dąbrowie Tarnowskiej. Z własnej inicjatywy uczestnicy posprzątali teren wokół budynku warsztatów oraz Park Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej. Kulminacyjnym puntem obchodów było zasadzenie drzewa. Lipa, która od dzisiaj stała się dla nas symbolem troski o czystość planety, będzie przypominać nam przez cały rok o tym, że zobowiązaliśmy się do ochrony środowiska w codziennym życiu. Sadzenie drzewa stało się również okazją do wygłosznia prelekcji na temat wpływu środowiska naturalnego na życie i zdrowie człowieka.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

Lekcja historii w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej

W czyje sumienie
wpisano te groby
czyje usta
zakneblowano milczeniem
czyją pamięć
zalano wapnem

mordercy w słońcu
niewinni

nam zostało
tylko epitafium

J. Górecki-Rosiński,"Katyń"

W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy naczelnych władz ZSRR z 5 marca 1940 roku, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Katynia. Dzień ten obchodzony jest w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 roku informacji o odkryciu w Rosji masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Z tej okazji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej została otwarta wystawa upamiętniająca wydarzenia katyńskie, pt. "CZAS NIE ZAGOIŁ RAN". Dzięki niej uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej mogli wziąć udział w niezwykłej lekcji historii. O Katyniu - zbrodni bez kary - opowiedziała nam Pani Janina Lichorobiec - kierownik Działu dla Dorosłych i Młodzieży. Jej słowa w wymowny sposób ilustrowały zgromadzone na wystawie materiały: zdjęcia radzieckich zbrodniarzy, kserokopie rozkazów wydanych przez NKWD, listy zamordowanych żołnierzy, dokumenty mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej zamordowanych w Katyniu. Dziękujemy organizatorom wystawy za poruszające świadectwo pamięci.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

W hołdzie pamięci Ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem...

   

Delegacja WTZ, łącząc się w bólu i modlitwie z tymi wszystkimi, którzy opłakują tragiczną śmierć Prezydenta RP, Jego Małżonki oraz pozostałych ofiar katastrofy lotniczej, która miała miejsce 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku, dokonała pamiątkowego wpisu w Księdze Kondolencyjnej wystawionej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej.


W dniu 14 kwietnia 2010 roku uczestnicy WTZ wraz z Panią Prezes Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" Barbarą Sobecką - Mikos oraz Kierownikiem WTZ - Panem Ryszardem Mickiem dokonali pamiątkowego wpisu do Księgi Kondolencyjnej wystawionej w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

Życzenia Świąteczne

Szanowni Państwo
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
pragniemy Państwu złożyć serdeczne życzenia.
Niech te radosne Święta będą pełne nadziei i miłości.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Państwa pokojem i wiarą.
Niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość

życzą Kierownictwo i Pracownicy
Warsztatów Terapii Zajęciowej

oraz

Zarząd Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń"
w Dąbrowie Tarnowskiej

rysunek

Powrót

 

III DĄBROWSKA WIELKANOC

26 marca 2010 r. Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" oraz Dąbrowski Dom Kultury zorganizowali III Dąbrowską Wielkanoc, podczas której uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz uczniowie ze szkół podstawowych w Żelazowce i w Szarwarku przedstawili misteria wielkopostne, ukazujące problem grzechu i przebaczenia w świetle Misterium Paschalnego Chrystusa. Nad ostatecznym kształtem montażu słowno-muzycznego uczestników WTZ, pt. "Tajemnice Krzyża", czuwali instruktorzy terapii zajęciowej: Sylwia Świerczek, Leszek Krzemiński, Anna Pacuła oraz Paulina Sambor, natomiast w postacie biblijne wcielili się uczestnicy Pracowni Informatycznej: Basia, Jarek i Grzegorz, Pracowni Muczycznej: Marcin, Mateusz i Darek, Ania z Pracowni Plastycznej oraz Ewa z Pracowni Gospodarstwa Domowego. W ramach prezentacji plastyki obrzędowej Warsztaty Terapii Zajęciowej przygotowały również wystawę prac uczestników wykonanych podczas zajęć terapeutycznych. Spotkanie w DDK, w którym salę i hol udekorowano świątecznymi ozdobami, i gdzie na tej samej scenie obok pełnosprawnych artystów mogli wystąpić również podopieczni Warsztatów, wprowadziło wszystkich przybyłych w klimat Świąt Wielkanocnych.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

PODARUJ NAM 1% PODATKU

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej posiada status organizacji pożytku publicznego. Rozliczając się z Urzędem Skarbowym mogą Państwo przekazać nam
1% swojego podatku.

Jeżeli chcesz przekazać 1% swojego podatku na Stowarzyszenie, nie musisz sam dokonywać wpłaty na konto tej organizacji. W składanym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38) powinieneś podać wysokość wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% podatku należnego oraz dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, tj. jej nazwę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.


Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń"
KRS: 00000 16207
Numer konta bankowego: 08-9462-0003-2001-0000-4268-0001

Za każdą wpłatę będziemy Państwu bardzo wdzięczni. Zgromadzone środki przeznaczone zostaną na pomoc dla osób potrzebujących.

Powrót

 

KIERMASZ WIELKANOCNY

Kiermasz Wielkanocny

W dniach 12, 15, 16 marca b.r. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Pomocna Dłoń" zorganizowały kiermasze przedświąteczne. Pierwszy dzień kiermaszu odbył się w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, drugi - w budynku Starostwa Powiatowego, natomiast trzeci - w Przychodni Rejonowej w Dąbrowie Tarnowskiej. W naszej ofercie znalazły się wyroby uczestników Warsztatów wykonane w trakcie zajęć terapeutycznych, i były to: kartki świąteczne, stroiki, koszyczki, a także, wykonane w drewnie, zajączki, kogutki i kury. Prace naszych podopiecznych cieszyły się dużym zainteresowaniem pracowników urzędów oraz petentów a także pacjentów przychodni. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wesprzeć naszą działalność poprzez dokonanie zakupu ozdób świątecznych; środki ze sprzedaży przeznaczone zostaną na organizację wycieczek krajoznawczo-edukacyjnych oraz imprez integracyjnych. Dziękujemy.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

DZIEŃ KOBIET

8 marca - Dla Was dziś kwiaty i uśmiechy

Dnia 08.03. br. na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej świętowano Dzień Kobiet. Z tej okazji uczestnicy pracowni muzycznej oraz informatycznej WTZ: Marcin, Dariusz, Mateusz oraz Grzegorz pod kierunkiem Pana Leszka Krzemińskiego przygotowali montaż słowno-muzyczny zat.
"8 marca - Dla Was dziś kwiaty i uśmiechy". Podczas uroczystości zadebiutował nasz kolega, Mateusz, który wykonał popularne melodie, zaskakując przybyłych gości umiejętnością gry na dwóch instrumentach: organach i gitarze po rocznym uczestnictwie w zajęciach warsztatowych. Uśmiech na twarzach zgromadzonej widowni oraz burze oklasków wywołała "Marianna" zaśpiewana przez męską część uczestników WTZ. Występ został bardzo ciepło przyjęty przez zgromadzoną publiczność. Warsztatową uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie "Sto lat" dla wszystkich Pań. Nasze okolicznościowe spotkanie zaszczyciły swoją obecnością członkinie Zarządu Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń": Pani Barbara Sobecka - Mikos - Prezes, Pani Stanisława Jastrząb - Wiceprezes, Pani Bogusława Molak - Sekretarz, Pani Halina Sarat - Skarbnik, Pani Natalia Kijowska oraz Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Pani Maria Smolicha. Po części artystycznej wszystkie Panie otrzymały kwiaty oraz okolicznościowy upominek. Pani Prezes Stowarzyszenia w imieniu wszystkich pań przekazała słowa podziękowania wykonawcom oraz Kierownikowi WTZ Panu Ryszardowi Mickowi za zaproszenie oraz chwile wzruszeń i pamięć.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

DZIEŃ CHOREGO

Z inicjatywy Pani Stanisławy Jastrząb - wiceprezes Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" Zarząd Stowarzyszenia zwrócił się z apelem do aptek na terenie Dąbrowy Tarnowskiej o przekazanie nieodpłatnie materiałów farmaceutycznych dla swoich podopiecznych obłożnie chorych. Na apel odpowiedziały trzy apteki: Apteka Farmacja S.C. Rynek 17, Apteka Prywatna, ul. Piłsudskiego 7, Apteka JME, ul. Szpitalna 1a, którym składamy serdeczne podziękowanie. Otrzymane materiały z w/w aptek - środki higieny, opatrunki a także artykuły spożywcze oraz koce zakupione przez Zarząd Stowarzyszenia i przekazane przez prywatną osobę zostały w dniu 25 lutego br. przekazane rodzicom i opiekunom podopiecznych Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" z okazji DNIA CHOREGO. Przekazania paczek dokonali: prezes - Pani Barbara Sobecka-Mikos, wiceprezes - Pani Stanisława Jastrząb, sekretarz - Pani Bogusława Molak oraz kierownik WTZ - Ryszard Micek.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

SPEKTAKL "KOPCIUSZEK"

24 lutego 2010 roku uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej wraz z opiekunami wybrali się do Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie na sztukę Jana Brzechwy, pt.: "Kopciuszek" w reżyserii Ewy Marcinkówny. Wszyscy znamy doskonale bajkę o Kopciuszku. Historia złej macochy, jej córek i biednej pasierbicy jest przecież jedną z pierwszych lektur naszego dzieciństwa. My mieliśmy okazję zobaczyć atrakcyjną inscenizację tej lubianej baśni. W oparciu o klasyczny tekst Jana Brzechwy stworzono spektakl o wyrazistej konwencji teatralnej - jej główną zasada jest żart, dokonujące się na oczach widzów zabawne transformacje aktorskie oraz humorystyczna forma plastyczna widowiska. Ten spektakl wzruszył nas i rozbawił. Zobaczyliśmy przedstawienie niezwykle barwne, rozśpiewane i roztańczone. Występ tarnowskich artystów nagrodziliśmy gromkimi brawami a na zakończenie, dzięki przychylności dyrekcji Teatru, zrobiliśmy sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie z aktorami. Bajki Brzechwy nic nie tracą ze swej aktualności, wciąż bawią, uczą i wychowują – nie tylko dzieci. Przedstawienie i żywa gra aktorów była wielkim przeżyciem dla naszych uczestników oraz świetną zabawą.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

OBCHODY KARNAWAŁU I TŁUSTY CZWARTEK NA WTZ

Parafrazując staropolskie przysłowie Powiedział nam Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Dąbrowa uwierzyła tłustych pączków naważyła - 11 lutego 2010 roku Pracownia Gospodarstwa Domowego nasmażyła tyle pączków, żeby każdy mógł skosztować słodkiego wypieku i tym samym, zgodnie z wierzeniami, zapewnić sobie pomyślność na cały rok. Tego dnia żegnaliśmy okres karnawału. Uczestnicy udekorowali salę taneczną, która, trzeba przyznać, wyglądała wyjątkowo pięknie i zachęcała do pląsów najbardziej zadeklarowanych smutasów. Setki balonów podwieszonych pod sufitem, przyciemnione światła i przednia muzyka, o którą zatroszczył się uczestnik pracowni muzycznej - Marcin Bezak - gwarantowały niezapomnianą zabawę. Do tego potrzebny był już tylko dobry nastrój i olbrzymia dawka pozytywnej energii oraz pomysłowe konkursy, które urozmaicały tańce. Dzięki inwencji instruktora z Pracowni Plastycznej - Pauliny Sambor, uczestnicy mogli wziąć udział w zabawach, takich jak: "wędrujący worek", "jedzenie z zamkniętymi oczami", "taniec z balonem" oraz "taniec z krzesłem". Kulminacyjnym punktem imprezy był wybór królowej i króla balu. Tomek i Edyta oprócz atrybutów władzy otrzymali także upominki. Przez cały dzień uśmiech nie schodził z twarzy uczestników a przecież ... właśnie taki był cel tej zabawy!

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

ZNACZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA - PRELEKCJA

Dnia 10 lutego 2010 roku dąbrowskie Warsztaty zaszczycił swoją obecnością Pan Ryszard Kacer - Prezes Stowarzyszenia Olimpiad Specjalnych w Krakowie a zarazem trener zawodników należących do Stowarzyszenia, w tym 4 uczestników WTZ w Dąbrowie Tarnowskiej: Marcina Bezaka, Janusza Minora, Daniela Krawczyka oraz Krzysztofa Turka. Pan Kacer od lat swoją działalnością wspiera utalentowanych sportowców, w szczególności tych niepełnosprawnych. Człowiek ten jest niestrudzonym propagatorem sportu. Sport, jak mówi, jest jedną z niewielu dziedzin życia, która pozwala ludziom niepełnosprawnym na osiągnięcie sukcesu, na realizację marzeń, na pokazanie światu, że jeśli się czegoś pragnie, to można to osiągnąć. Sport to wszechstronne doskonalenie się, opanowanie własnego ciała. Sport sprzyja rozwojowi silnej woli, wytrzymałości, rywalizacji, wzbudza potrzebę aktywności. Uczy podporządkowania się określonym zasadom, poczucia odpowiedzialności i obowiązku, kształtuje naszą osobowość - wyjaśniał naszym uczestnikom Trener, dodając, że w czasach, gdzie dorośli, dzieci i młodzież uciekają od pracy fizycznej i ruchu, spędzając swój wolny czas najczęściej przed ekranem telewizora i komputera, jedyną drogą, aby przeciwdziałać fizycznej degeneracji jest zwrócenie się ku sportowi. Pan Kacer zwrócił się do uczestników WTZ z apelem, aby starali się aktywnie spędzać swój czas wolny, żeby to właśnie sport stał się dla nich, nie tyle przyjemnością, co środkiem, który w znacznym stopniu może poprawić jakość ich życia. I nie mówił tylko o sporcie wyczynowym, sporcie, który przynosi puchary i medale, ale o sporcie, który może życie uczynić pełniejszym, sensowniejszym i po prostu szczęśliwszym. Na zakończenie spotkania, kierownik WTZ - Ryszard Micek podziękował trenerowi Ryszardowi Kacer za propagowanie wśród osób niepełnosprawnych aktywnego spędzania czasu oraz za wielki wkład w sukcesy sportowe uczestników dąbrowskich Warsztatów.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

SPEKTAKL "BIBLIJNE OPOWIEŚCI O KRÓLESTWIE"

W dniu 22 stycznia 2010 r. gościliśmy na Warsztatach Terapii Zajęciowej Mariusza Kozubka i Jacka Dzwonkowskiego aktorów Teatru "A" z Krakowa ze spektaklem biblijnym ,który jest kontynuacją przedstawienia "Początek Dobrej Nowiny o Panu naszym" Autorzy przedstawienia koncentrują się na faktach z życia Chrystusa , rozgrywających się od cudu w Kanie Galilejskiej po chwile poprzedzające wjazd na osiołku do Jerozolimy. Rzecz dotyczy cudów i nauczania Jezusa . Widowisko jest opowiedziane przez dwójkę aktorów ,które jest podróżą w świat słowa, muzyki i przedmiotów. Biblijna historia zostaje opowiedziana niejako mimochodem przez handlarzy nowotestamentalnych relikwii .Każda z historii rozgrywa się w kontekście przedmiotów, które w spektaklu nie tylko grają na scenie ale czasem trafiają do rąk widzów. Towarzyszy temu muzyka wykonywana na tradycyjnych instrumentach (skrzypce, flet) ale także wydawana z przedmiotów (stukot kamieni, plusk wody , przesypujący się piasek) W spektaklu jest sporo muzyki typowo ilustracyjnej, kreowanej na żywo podczas trwania przedstawienia, czasem także przez samych widzów co dostarczyło naszym uczestnikom wielu dodatkowych wrażeń .

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

WTZ na Małopolskim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Tuchowie

21 stycznia 2010 roku Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Pomocna Dłoń" reprezentowały Dąbrowę Tarnowską na XVI Małopolskim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej im Stanisława Kurczaba w Tuchowie. Organizatorami Przeglądu byli min. Klasztor o. Redemptorystów i Dom Kultury w Tuchowie oraz Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy . Uczestnicy WTZ mieli okazję zaprezentowania się na gościnnej scenie Domu Kultury i zaprezentowania swoich umiejętności aktorskich a także doznania wielkich przeżyć zwią - zanych z tym wyjątkowym przeglądem .Tradycyjnie występ artystów z Dąbrowy Tarnowskiej spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem tuchowskiej publiczności, wśród której nie zabrakło także przedstawicieli władz samorządowych. W trakcie trwania przeglądu odbywał się również konkurs szopek bożonarodzeniowych, w którym również wzięły udział nasze warsztaty, szopkę wykonali uczestnicy pracowni plastycznej. Na jury wywarły szczególne wrażenie misternie wykonane elementy szopki oraz wkomponowany element nawiązujący tematycznie do jubileuszu 670 Lecia Miasta Tuchowa. Nasz wyjazd na Tuchowski Przegląd przyniósł nam wszystkim wiele satysfakcji i zadowolenia szczególnie, że oprócz dyplomów otrzymaliśmy nagrodę - wielofunkcyjną maszynę do szycia "Łucznik" ufundowaną przez jednego z wielu sponsorów tej imprezy Firmę "KOREX" Bernadeta i Kazimierz Szablowscy z Tuchowa .Także poziom organizacji, atmosfera oraz gościnność gospodarzy pozostanie na długo w naszej pamięci. Oczekiwać będziemy na zaproszenie i kolejny Przegląd Zespołów Kolędniczych w Tuchowie już za rok.

Zobacz Zdjęcia

Powrót

 

Dziękujemy za pamięć i życzenia

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy o nas pamiętają i dali temu wyraz w formie przesłanych Życzeń Świątecznych i Noworocznych dla uczestników oraz pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej.

- Warsztatom Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej,
- Pracownikom i Podopiecznym DPS oraz ŚDS w Karwodrzy,
- Pracownikom i Podopiecznym Hospicjum i DPS Św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej,
- Warsztatom Terapii Zajęciowej oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Integracja" w Połańcu,
- Pracownikom i Podopiecznym Warsztatów Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie,
- Kadrze i Uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzesku,
- Ośrodkowi Opiekuńczo-Rehabilitacyjnemu Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych,
- Staroście Dąbrowskiemu - mgr Wiesławowi Krajewskiemu wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Dąbrowskiego - Robertem Kądzielawą,
- Burmistrzowi Gminy Dąbrowa Tarnowska - mgr inż. Stanisławowi Początkowi wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej - mgr Bogusławą Serwicką,
- Wójtowi Gminy Radgoszcz - mgr inż. Markowi Lupie,
- Wójtowi Gminy Mędrzechów- mgr inż. Krzysztofowi Korcowi wraz z Przewodniczącym Rady Gminy- Wiesławem Nogą,
- Wójtowi Gminy Gręboszów - mgr Krystynie Świętek oraz Przewodniczącemu Rady Gminy - Franciszkiem Dymonem,
- Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej - mgr Józefowi Małkowi wraz z pracownikami,
- Z-cy Dyrektora MGOPS w Dąbrowie Tarnowskiej - Halinie Sarat wraz z pracownikami,
- Dyrektorowi Dąbrowskiego Domu Kultury - mgr Pawłowi Chojnowskiemu wraz z pracownikami,
- Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej - Jadwidze Kusior,
- Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej - mgr inż. Jerzemu Orłowi,
- Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej - mgr inż. Janowi Kiljanowi,
- Dyrektorowi Gimnazjum w Oleśnie - mgr inż. Barbarze Wójcik,
- Firmie Handlowo-Usługowej GL SP.J. w Dąbrowie Tarnowskiej,
- Dyrektorowi GZKiM - mgr Zbigniewowi Kwiatkowskiemu,
- Państwu Budzińskim ze Szczucina,
- Pani Marii Kunz z Krakowa,
- Państwu Leokadii i Robertowi Panterom z Dąbrowy Tarnowskiej,
- Firmie "Alarm - Serwis" z Tarnowa,

Dziękujemy

Powrót

 

©WTZ Dąbrowa Tarnowska