LOGO WARSZTATÓW

Aktualnoĥci

O nas

Pracownie

Stowarzyszenie

Galeria

Archiwum

KontaktROK 2013

Integracyjny Piknik Rodzinny

Inauguracja sezonu hipoterapii

Niespodziewana wizyta na WTZ

"Bajka o Czerwonym Kapturku w szkolnym mundurku"

Poznajemy zabytki Powiĥla Dħbrowskiego

Piknik wiosenny

Wyjħtkowe spotkanie na WTZ

Kabaret "Mi³oĥĉ nie jedno ma imiê"

Profilaktyczne badania s³uchu

Wiosna

Spektakl "Brat naszego Boga"

Wielkanocne Kiermasze Przedĥwiħteczne

Ĥwiêto Kobiet na WTZ

Nowy samochód dla WTZ

Szkolenie w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP

Zdrowie i relaks w Jaskini Solnej

Spektakl profilaktyczny zat.: "Odwróceni"

T³usty czwartek na WTZ

Spotkanie Integracyjne w Oleĥnie

II Przeglħd Grup Kolêdniczych w Zawadzie Uszewskiej

Spotkanie Op³atkowe "Pomocnej D³oni"

Integracyjny Piknik Rodzinny


©WTZ Dħbrowa Tarnowska