LOGO WARSZTATÓW

Aktualnoĥci

O nas

Pracownie

Stowarzyszenie

Galeria

Archiwum

KontaktROK 2016


T³usty Czwartek na WTZ

Spotkanie Op³atkowe "Pomocnej D³oni"

IV Przeglħd Grup Kolêdniczych Osób Niepe³nosprawnych w Zawadzie Uszewskiej

GDY S£OÑCE BY£O BOGIEM - wystawa o starożytnym Egipcie

"U cioci Balbinki"

Wizyta duszpasterska na WTZ

T³usty Czwartek na WTZ


©WTZ Dħbrowa Tarnowska