LOGO WARSZTATÓW

GALERIAROK 2016


Spotkanie w Powiatowym Urzêdzie Pracy

Lekcja biblioteczna

T³usty Czwartek na WTZ

Spotkanie Op³atkowe "Pomocnej D³oni"

IV Przeglħd Grup Kolêdniczych Osób Niepe³nosprawnych w Zawadzie Uszewskiej

GDY S£OÑCE BY£O BOGIEM - wystawa o starożytnym Egipcie

"U cioci Balbinki"

Wizyta duszpasterska na WTZ

Spotkanie w Powiatowym Urzêdzie Pracy


©WTZ Dħbrowa Tarnowska