LOGO WARSZTATÓW

Aktualnoĥci

O nas

Pracownie

Stowarzyszenie

Galeria

Archiwum

KontaktROK 2016


IV Przeglħd Grup Kolêdniczych Osób Niepe³nosprawnych w Zawadzie Uszewskiej

GDY S£OÑCE BY£O BOGIEM - wystawa o starożytnym Egipcie

"U cioci Balbinki"

Wizyta duszpasterska na WTZ

IV Przeglħd Grup Kolêdniczych Osób Niepe³nosprawnych w Zawadzie Uszewskiej


©WTZ Dħbrowa Tarnowska