LOGO WARSZTATÓW

GALERIAROK 2016


Wizyta Ryszarda Kacera na WTZ

Przedstawienie teatralne pt.: "Cyber pu³apka"

Spotkanie w Powiatowym Urzêdzie Pracy

Lekcja biblioteczna

T³usty Czwartek na WTZ

Spotkanie Op³atkowe "Pomocnej D³oni"

IV Przeglħd Grup Kolêdniczych Osób Niepe³nosprawnych w Zawadzie Uszewskiej

GDY S£OÑCE BY£O BOGIEM - wystawa o starożytnym Egipcie

"U cioci Balbinki"

Wizyta duszpasterska na WTZ

Wizyta Ryszarda Kacera na WTZ


©WTZ Dħbrowa Tarnowska