LOGO WARSZTATÓW

Aktualnoĥci

O nas

Pracownie

Stowarzyszenie

Galeria

Archiwum

KontaktROK 2015


Zabawa integracyjna w Oleĥnie

Spektakl teatralny o tradycjach noworocznych

Poznajemy w³aĥciwoĥci lecznicze groty solnej

Aktywizacja zawodowa uczestników WTZ

Zimħ dokarmiamy ptaki

Zabawa integracyjna w Oleĥnie


©WTZ Dħbrowa Tarnowska