LOGO WARSZTATÓW

Aktualnoĥci

O nas

Pracownie

Stowarzyszenie

Galeria

Archiwum

KontaktROK 2015


Spektakl teatralny o tradycjach noworocznych

Poznajemy w³aĥciwoĥci lecznicze groty solnej

Aktywizacja zawodowa uczestników WTZ

Zimħ dokarmiamy ptaki

Spektakl teatralny o tradycjach noworocznych


©WTZ Dħbrowa Tarnowska