LOGO WARSZTATÓW

Aktualnoĥci

O nas

Pracownie

Stowarzyszenie

Galeria

Archiwum

KontaktROK 2015


Udzia³ WTZ w spotkaniu op³atkowym "Pomocnej D³oni"

Zabawa integracyjna w Oleĥnie

Spektakl teatralny o tradycjach noworocznych

Poznajemy w³aĥciwoĥci lecznicze groty solnej

Aktywizacja zawodowa uczestników WTZ

Zimħ dokarmiamy ptaki

Udzia³ WTZ w spotkaniu op³atkowym "Pomocnej D³oni"


©WTZ Dħbrowa Tarnowska