LOGO WARSZTATÓW

Aktualnoĥci

O nas

Pracownie

Stowarzyszenie

Galeria

Archiwum

KontaktROK 2012

Wizyta duszpasterska na WTZ

Wycieczka do Muzeum Drogownictwa w Szczucinie

Miko³ajki dla podopiecznych z WTZ

Wizyta w Tarnowskim Teatrze

Zabawa andrzejkowa

Bożonarodzeniowy Kiermasz Przedĥwiħteczny

Idzie zima - dokarmiajmy ptaki...

Ĥladami b³. Karoliny Kózkówny

Grzybobranie w Wierzchos³awicach

Jak nie kochaĉ jesieni...?

Poznajemy ofertê dħbrowskiej biblioteka

"Moje miasto - zabytki i architektura" - plener malarski

Lekcja regionalnej historii

Spektakl zat.: "Jacek i Placek"

Udzia³ WTZ w Dożynkach Powiatowych - Olesno 2012

Nasza hipoterapia

Sukcesy sportowe na Olipiadzie w Po³añcu

Spektakl zat.: "Przygody Rozbójnika Rumcajsa"

IV Konkurs Piosenki Anglojêzycznej w Brniu

Integracyjny Piknik Rodzinny

Spotkanie Plenerowe w Dêbnie

Aktywizacja zawodowa uczestników WTZ

Wiosenny Piknik w Wierzchos³awicach

Ĥwiatowy Dzieñ Ziemi - Zielona Lekcja na WTZ

Warsztaty Teatralne na WTZ

Wielkanocny Kiermasz Przedĥwiateczny

Wiosna

Warsztaty Wielkanocne w Zalipiu

"Bukiet życzeñ w barwach kwiatów" - Dzieñ Kobiet

Wizyta przyjació³ z Zawady Uszewskiej

T³usty Czwartek na WTZ

Spotkanie Integracyjne w Oleĥnie

Prelekcja zat.: "Bezpieczna obs³uga urzħdzeñ gospodarstwa domowego"

Spotkanie Op³atkowe "Pomocnej D³oni"

Lekcja historii i kultury w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Wizyta duszpasterska na WTZ


©WTZ Dħbrowa Tarnowska