LOGO WARSZTATÓW


Aktualności

O nas

Pracownie

Stowarzyszenie

Galeria

Archiwum

KontaktPolonia w Stanach Zjednoczonych

Dnia 13 sierpnia 2007 roku w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” gościł Pan Jan Jaworski, dąbrowianin – ceniony katolicki działacz społeczny w Stanach Zjednoczonych, mieszkający w Chicago od 1970 r. Pan Jan Jaworski jest między innymi Rzecznikiem Prasowym Ordynariatu Polowego W.P., korespondentem Katolickiej Agencji Informacyjnej oraz przedstawicielem Zakładu Biografistyki Polonijnej w Paryżu.

Spotkanie z tak interesująca osobowością było dla uczestników warsztatów niezapomnianym przeżyciem, z zaciekawieniem słuchali opowieści o życiu i działalności Polonii Amerykańskiej oraz akcjach charytatywnych, których inicjatorem i koordynatorem był również Pan Jan Jaworski. Nasz gość opowiadał o nowej emigracji, która różni się w wielu aspektach od starej, doskonale asymiluje się z amerykańską społecznością, zdobywa coraz lepszą pozycje, kultywuje polskość oraz wiarę chrześcijańską na obczyźnie. Największe zainteresowanie wśród uczestników prelekcji wzbudziły jednak relacje ze spotkań z Papieżem Janem Pawłem II, Pan Jan napisał pracę magisterską pt.: „Reakcje Polonii Amerykańskiej na wybór papieża Jana Pawła II”, była to pierwsza tego typu praca socjologiczna w relacji papież-polonia. Jest posiadaczem listów, jak również książek z dedykacjami od naszego Wielkiego Polaka.

Uczestników również zaciekawiły odznaczenia za działalność religijną oraz patriotyczną, które otrzymał nasz gość. Wśród nich: Pro Ecclesia et Pontifice, Exuli Bene de Ecclesia Merito, medal „Za Zasługi dla KUL”, medal „Za Zasługi dla Sanktuarium Jasnogórskiego w Częstochowie”, medal honorowy „Polonia Semper Fidelis”. Nasz gość aktywnie uczestniczy w wielu akcjach na rzecze pomocy dla potrzebujących, chorych, samotnych, jesteśmy wdzięczni że wśród tylu inicjatyw nie zapomniał również o nas, o osobach niepełnosprawnych. Pan Jan był koordynatorem akcji charytatywnej zbierania aparatury medycznej i lekarstw dla szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej, od 1992 roku dla budującego się Domu Opieki „Hospicjum św. Brata Alberta” oraz pomnika Jana Pawła II, który stoi przy Dąbrowskim Parafialnym Kościele. Spotkanie było także okazją do przekazania na rzecz Warsztatów licznych książek i czasopism z prywatnych zbiorów Pana Jana Jaworskiego za co serdecznie Mu dziękujemy.

Na zakończenie Kierownik WTZ zapoznał naszego gościa z funkcjonowaniem warsztatów, działającymi w jego ramach pracowniami. Pan Jaworski pogratulował osiągnięć, a przede wszystkim otwarcia tak potrzebnego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych z terenu Powiatu Dąbrowskiego. Zadeklarował również pomoc na rzecz Warsztatów w miarę własnych możliwości. W imieniu uczestników Pan Kierownik Ryszard Micek wręczył na pamiątkę wspólnego spotkania ręcznie wykonany w formie książki adres okolicznościowy.

Zobacz Zdjęcia


Strona w trakcie budowy
©WTZ Dąbrowa Tarnowska